Biz Kimiz?

"Kim olursa olsun, zalime karşı mazlumdan yana"

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, 28 Ocak 1991 tarihinde 54 kişi tarafından kuruldu. Daha çok MAZLUMDER kısa adıyla tanınmaktadır.

Devletten ve siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları örgütü olan MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğdu.

Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için çalışmaktadır.

MAZLUMDER'İN AMACI

MAZLUMDER (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği), insanın insan olarak yaratılması dolayısıyla doğuştan birtakım haklara sahip olduğuna ve bu hakları hiçbir gücün, hiçbir gerekçeyle ortadan kaldıramayacağına inanmaktadır.

Kişinin, bu haklarını özgürce kullanabildiği sürece insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürebileceğini kabul etmektedir.

Bu temelden hareketle, insan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü girişimi, insan hakları ihlali ve "zulüm" olarak görmektedir.

MAZLUMDER, her türlü zulmün kaldırılması ve yeryüzünde tüm haksızlıkların son bulması için çalışmayı, insan olarak var olmanın ve insanca yaşamanın bir gereği olarak kabul etmektedir. Bu konuda hiçbir ayrıma gitmeksizin, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü haksız muameleye karşı çıkmanın, işkence, aşağılama ve tecavüze karşı mücadele vermenin gerekliliğinden hareketle çifte standartsız bir insan hakları mücadelesinin önemine inanmaktadır.

Bu anlayışla MAZLUMDER, tüm çalışmalarında "kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana" olmayı temel ilke edinmiş olup, insan haklarını ihlal edenlerin (zalimlerin) ya da hakları ihlal edilenlerin (mazlumların) kimliğine bakmamaktadır. Çünkü MAZLUMDER inanmaktadır ki, "Mazluma kimliği sorulmaz" ve kim tarafından, hangi amaçla ve kime karşı yapılmış olursa olsun "Zulme rıza zulümdür."

İNSAN HAKLARI İÇİN SİVİL İŞBİRLİĞİ

Bugün hiçbir ülkenin insan hakları sicili, diğer bir ülkeye müdahale etmesini ahlaki bakımdan haklı gösterecek ölçüde lekesiz; hiçbir ülke diğerine "ilk taşı atacak" atacak kadar günahsız değildir. Dolayısıyla insan haklarının, uluslararası ilişkilerde bir baskı aracı, bir pazarlık malzemesi olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Bu nedenle gerçekten adil, çifte standarttan uzak bir insan hakları anlayışının ve mücadelesinin geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda en büyük görevin, devlet-dışı insan hakları örgütlerine ve bireylere düştüğü açıktır. Sınır tanımayan bir insan hakları mücadelesinin başarısı, onların samimiyetlerine ve oluşturacakları işbirliğinin gücüne bağlı olacaktır. Bu gücün yoğunluğu ve baskısı, uzun vadede devletleri, insan haklarına saygılı ve dayalı bir çizgiye çekebilecektir. Yine bu siyaset üstü işbirliği ile dünyanın her yerindeki insan hakları ihlallerine ilişkin gerçek durum dünya kamuoyuna yansıtılabilecek ve gündemde tutulabilecektir. Aynı şekilde bu işbirliğiyle ancak, devletlerin ve onların güdümündeki örgütlerin, bazı ülkelerdeki ihlalleri görürken, bazı ülkelerdeki ihlalleri göz ardı etmeleri önlenebilecektir.

MAZLUMDER NELER YAPAR?

MAZLUMDER, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve korunması için her türlü süreli-süresiz, yazılı, sesli ve görüntülü yayın faaliyetlerinde bulunur.

Seminer, konferans, panel, açıkoturum, sempozyum ve yarışmalar düzenler, sergiler açar, film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur.

Uzmanlara her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telif eserler hazırlatır veya tercümeler yaptırır.

İnsan hakları ihlalleriyle ilgilenir, bunlarla ilgili bilgi toplar, ihlallerin son bulması için yapılması gereken çalışmaları belirler ve ulaştığı sonuçları, raporlar ya da basın açıklamaları yoluyla kamuoyuna ve ilgililere bildirir.

Hiçbir karşılık beklemeden, insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunur. Bu amaçla, yasal çerçevede yardım kampanyaları açar, toplanan yardımı mağdurlara ulaştırır.

ÖRGÜT YAPISI VE İŞLEYİŞİ

MAZLUMDER'in Genel Merkezi İstanbul'dadır. Adana, Adıyaman, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Konya ve Malatya'da şubeleri bulunmaktadır.

 

Üye Başvuru Formu
 

Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701801