MAZLUMDER 2012 Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı İnsan Hakları Raporu

 

 

Türkiye’de yapılan azınlık tartışmalarında gözden kaçan en önemli konulardan biri Türkiye’nin mevcut azınlık rejiminin Savaş sonrasında oluştuğu gerçeğidir. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’yla Tanzimat Fermanı’nda gayrimüslimlere verilen haklardan da vazgeçerek azınlıklarla ilgili yeni bir statüyü kabul etmiştir. Ne var ki konu dahilinde bahsedilmesi gereken husus, Batı Trakya Türkleriyle ilgili olan bölümün azınlıklar tartışmalarında görmezden gelinmesi yahut ihmal edilmesi gerçeğidir. Zira Lozan, Yunanistan için de bir azınlıklar statüsü getirmekteydi. Ancak dönemi incelediğimizde galip devletlerin Türkiye’deki azınlıkları (özellikle İstanbul Rumları) Türkiye’nin içişlerine müdahalenin bir aracı kılmak isteği görülmektedir. Türkiye’de azınlıkların sorunları tartışılırken bu yönün görmezden gelinmesi, meseleye bakıştaki en temel kusurlardan birini oluşturmaktadır.

Türkiye’de yaşayan azınlıklarla ilgili yaşanan hak ihlalleri dünya kamuoyunda hemen ve etkili bir yankı bulurken aynı statüyle tanınmış olan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın uğramış olduğu haksızlıklarla ilgili Avrupa ve dünya kamuoyunun hiçbir etkili ses çıkarmamasında ve yüz elli bin kişilik bir halkı görmezden gelmesindeki çelişkili tutum, vurgulanması gereken önemli bir husustur.

Batı Trakya Türkleri, Türk kelimesini hiçbir yerde kullanamamakta, kendilerine ait vakıflarda tasarrufta bulunamamakta, dinsel mekânlarına ve değerlerine yapılan sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmaktadır. Eğitim alanında ise en temel korku anadillerini unutmak olan Batı Trakya halkı kendilerini ülkeden tecrit ettirilmiş bir halk olarak görmeye devam etmektedir.

Türkiye’de azınlıklar meselesi gündeme geldiğinde çok hatırlanmayan Batı Trakya Müslüman

Türk azınlığı, hem Türkiye’deki hem de Yunanistan ve özellikle AB ülkelerindeki insan hakları kuruluşları savunucularının ihmal ettiği bir bölgedir. Bir “ulusal azınlık” olan Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının vatandaşlık hakları önemli oranda düzelmişken hala azınlık statüleri Yunanistan tarafından hiçe sayılmaktadır.

MAZLUMDER olarak Batı Trakya Türklerinin yaşaya geldiği mağduriyet ve ayrımcılığı ele almanın AB’nin ve Batı’nın insan hakları algısındaki kimi taraflı yaklaşımlara vurgu yapacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda, yayınladığımız “Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı İnsan Hakları Raporu”nun, yaşanan ihlallerini ele alması ve Batı Trakyalıların hayatlarında olumlu değişikliklere yol açmasının yanı sıra, hem Türkiye’deki hem AB ve Batı dünyasındaki azınlık tartışmalarında gördüğümüz çifte standardı ortaya koyması açısından da dolaylı bir katkı sağlayacağını umuyoruz. “Hazırlanan Rapor”un, Batı Trakya Müslümanlarının hakları için vermiş olduğu mücadele ile bilinen tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet’in 24 Temmuz 1995’te halen şüpheli olan bir trafik kazasıyla ölümünün 17. yıldönümü dolayısıyla; beraberinde Lozan Antlaşması’nın da 89. yıldönümü vesilesiyle 24 Temmuz 2012 itibariyle kamuoyuyla paylaşıldığını bildiririz. Ayrıca, raporun tamamının pdf versiyonuna www.mazlumder.org internet adresinden ulaşılabilir.  

 

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı

MAZLUMDER Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı İnsan Hakları Raporunu PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

 

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt Dışı RaporlarTarih 2012-07-23
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4604621