12.01.2022 tarihli Silivri Cezaevi Ziyareti Ve Görüşme Notları

12 Ocak 2022 tarihinde MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu adına Av. Eyyup Akıncı, Av. Samet Beycioğlu, Av. Ömer Faruk Karataş ve Av. Emir Ali Spor tarafından Silivri 5 No’lu Ceza İnfaz Kurumu ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyarette Halis Bayancuk ve Osman Kavala başta olmak üzere, Abdulkadir Masharipov, Ahmet Furkan Can, Eyüp Demir, Eyyüp Korkusuz, Halil Dursun, Harun Çelik, Levent Uysal, Rıza Coşkun, Samet Macit ve Üzeyir Tayyip Şur isimli mahpuslar ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan görüşmelerde gündeme dair güncel hukuki, siyasi meseleler, yargı paketleri ve cezaevlerine dönük infaz yasası çalışmaları, cezaevlerindeki mevcut genel durum ve yaşanan şikâyetler üzerine görüşmeler tesis edilmiştir. Özellikle siyasi mahpusların, kendilerine yönelik yasal iyileştirme ve infaz indirimi beklentisinde oldukları gözlenmiş, yargılanma süreçlerinin daha makul sürelere indirilmesi noktasında yoğun talep ve şikâyetleriyle karşılaşılmıştır.

OSMAN KAVALA GÖRÜŞMESİ

Kendisiyle yapılan görüşmede Osman Kavala, ziyaretimizden çok memnun kaldığını, dava dosyalarının ve tutuklama kararlarının siyasi olduğunu, dava dosyalarında hiçbir delil bulunmadığını, AİHM’in ihlal kararına rağmen bırakılmamak için yeni soruşturma başlatılarak tekrar tutuklandığını, dava dosyalarının hukuki garabetle dolu olduğunu belirtmiştir.

ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI SANIKLARI İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Silivri 5 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Harp Okulu Askeri Öğrenci Davasından mahpuslar ile görüşülmüştür. Ziyaret tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir takım mahpuslar ve infaz koruma memurları arasında sözlü ve fiziki arbede yaşandığı, bu durum neticesinde ilgili cezaevinde işkence iddiaları ile basında ve genel medya kanalları üzerinde haberler çıktığı tarafımızca tespit edilmişti. Ziyaret esnasında özellikle ilgili olayda adı geçen mahpuslarla görüşme yapılmış, akabinde cezaevi müdürü ile de konu hakkında görüşülerek yaşananlar ve son durum üzerinde bilgi edinilmiştir. Görüşmeler neticesinde arbede olayının, henüz genç yaşta olan, mesleğe yeni başlayan, yeterli olgunluk ve mesleki tecrübeye sahip bulunmayan bir infaz koruma memurunun meslek etiğine aykırı, yakışıksız hal ve hareketleri sebebi ile yaşandığı anlaşılmıştır. İlgili memurun mahpuslara dönük olarak tahkir edici, aşağılayıcı, üstünlük ve baskı kurmaya yönelik eylemlerde bulunması nedeni ile mahpuslar ve infaz koruma memurları arasında arbede çıktığı, bir kısım mahpuslara sözlü/fiziki şiddet ve ters kelepçe uygulandığı iddia edilmiştir. Konu hakkında görüştüğümüz cezaevi müdürü ise olayın kısa sürede yatıştırıldığını, şiddet ve ters kelepçe vakasının çok kısa sürede sona erdirildiğini, ilgili cezaevi bünyesinde bu tür durumların yaşanmaması adına gayret gösterildiğini belirtmiştir.

Mahpuslar görüşmeler sırasında cezaevinde sıcak su problemi yaşandığını da ifade etmiş, cezaevi müdürü ise bu beyanları doğrulayarak; “cezaevinde yaklaşık iki aydır tesisat yenileme çalışmaları olduğunu, bakanlıktan beklenen ödeneğin gecikmesi nedeniyle ısıtma ve sıcak su konularında sıkıntılar yaşandığını, ancak ödeneğin geldiğini ve ödenek kaynaklı bu tür sorunların çok kısa zaman içinde sona ereceğini” söylemiştir.

GENEL GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER

Görüşme yapılan mahpuslar; açık görüşler başlatılmasına rağmen görüşlerin ayda sadece yarım saat ile sınırlandırılması, ailelerin getirdikleri eşya ve elbiselerin 24 saat bekletildikten sonra mahpuslara verilmesi, avukat görüş mahallerinde mahpuslarla avukatlar arasında şeffaf kalın PVC engeli uygulamasının devam ettirilmesi gibi hususlarda şikâyetlerini dile getirmişlerdir. Pandemi yasakları ülke çapında kaldırılmış ve tüm kurum/kuruluşlara “normalleşme” hakim olmuşken, normalleşmenin ceza infaz kurumlarına bir türlü uğramaması anlaşılabilir değildir. Adalet bakanlığı ilgisiz kaldıkça, Ceza infaz kurumları idareleri gönüllü birer pandemi uygulayıcısı gibi davranmakta, özgürlükleri ve temel hakları sınırlandırmak için pandemiyi bahane olarak kullanmaktadırlar. Bu durum acil ilgi ve müdahale beklemektedir.

Son olarak mahpuslar, uygulanmaya başlanan görüntülü telefon imkanının (hangi suçtan yattığına bakmaksızın) sadece adli mahpuslara tanındığını, ancak siyasi hiçbir mahpusun bu imkandan yararlandırılmadığını iddia etmişlerdir. Kendileriyle yapılan görüşmede Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu idarecileri de bu iddiayı doğrulamış, siyasi mahpuslara bu hakkın tanınmayacağını belirtmişlerdir.

 

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu olarak:

 

     - Tutuklu veya hükümlü de olsa görüntülü telefon görüşmesi hakkının siyasi mahpuslara tanınmamasını “ayrımcılık yasağı”na aykırı buluyoruz. Bu hakkın suçu kesinleşmemiş tutuklulara bile uygulanmaması ise “masumiyet karinesi”ni ihlal etmektedir. Adalet Bakanlığını; ayrımcılık yasağına aykırı ve mahpusları kendi içinde ötekileştirici uygulamaya son vermeye ve tüm mahpuslara eşit şekilde uygulamaya davet ediyoruz

     - Açık görüşlerin yarım saat ile sınırlandırılmasının, avukat görüş kabinlerindeki PVC uygulamasının ve eşyaların 24 saat bekletilmesi uygulamasının mantıklı bir gerekçeye dayanmadığını düşünüyor, Adalet Bakanlığınına bu uygulamaları sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.

     - Ceza infaz kurumlarında mahpus ve tutuklulara karşı insan onuruna aykırı davranışlar hakkında soruşturma başlatılarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

     - Son olarak mahpusların temel ihtiyaçlarının ve temel ihtiyaçlara dair taleplerinin karşılanması çağrısında bulunuyoruz.

 

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Cezaevi ZiyaretleriTarih 2022-02-19
Okunma Sayısı : 1190
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701785