Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü 76 ülke tarafından onaylanması hk.milletvekili adaylarına mektup

Sayın Milletvekili Adayı,

3 Kasım 2002 tarihinde yapılacak Milletvekili Seçimleri'nden sonra ülkemizi son derece önemli insan hakları sorunları beklemektedir.Bu sorunlardan biri de uluslararası kimi insan hakları sözleşmelerinin ülkemiz tarafından henüz onaylanmaması sorunudur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü 76 ülke tarafından onaylanarak 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Mahkemenin;insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş ve soykırım suçlarında yargılama yetkisi mevcuttur.Mahkeme aynı zamanda daimi olarak çalışacak ilk uluslararası yargı mekanizması özelliği taşımaktadır.Geriye doğru yargılama yetkisi bulunmayan Mahkeme,1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren işlenecek suçlar için yargılamada bulunacaktır.Rütbesi ve mevkii ne olursa olsun belirtilen suçlara adı karışan herkesi yargılama yetkisi bulunan Mahkemede taraf devletler arasından seçilecek bağımsız bir savcı görev yapacaktır.Ancak UCM Tüzüğünü onaylamayan ülkeler mahkemenin yargı yetkisi kapsamı dışında olacaktır.

Uluslararası toplum özellikle son yüzyılda temel hakların ihlal edildiği pek çok savaş ve soykırım suçunun kurbanı olmuştur.Ne yazık ki bu suçların sorumlularının büyük bir kısmı ya ulusal mahkemelerde yargılanmadı veya fiillerinden dolayı hak ettikleri cezaya çarptırılmadılar.Bu durum uluslararası toplumun adalet beklentilerini azaltan bir olumsuzluk yaratmıştır.Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası hukukta tanımlanmış olan ağır suçları işlemeyi planlayan kişilere karşı engelleyici bir rol üstlenmektedir.Bu suçların sorumlularını mahkeme önüne çıkarmak için ulusal savcıların harekete geçirilmesi sağlanacak ve böylece kurbanlar ve yakınları için adalet ve gerçeğe ulaşma süreci başlayacaktır.Uluslararası Ceza Mahkemesinin en önemli özelliklerinden biri de "Tamamlayıcılık" ilkesidir.Buna göre, ulusal mahkemeler bu tip suçlar konusunda isteksiz davranır veya görevini ifa edemez durumda olursa Uluslararası Ceza Mahkemesi doğrudan yargılama yetkisini kullanacaktır.

Türkiye ne yazık ki şu ana kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğünü onaylamamıştır.Bu yüzden ülkemizde yaşanabilecek insanlık suçları veya ülkemizin askeri güçlerinin dahil olacağı muhtemel bir bölgesel çatışma sonucu meydana gelecek savaş suçları gibi konularda Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi dışında kalacağı için işlenen suçların failleri cezasız kalabilecektir.Bu durum adaletin gerçekleşmesini güçleştireceği gibi ülkemiz vatandaşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel hakları koruyucu hükümlerinden yararlanmasını da engelleyebilecektir.Ulusal yargı hukukumuz ve yargı organlarımızın içinde bulunduğu olumsuzluklar, evrensel hukuk normları doğrultusunda yapılacak değişikliklerle aşılabilir.

Toplumumuzun ve uluslararası adalet sisteminin geleceği açısından Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğünü biran önce onaylamalı ve diğer 76 ülke gibi küresel adaletin gerçekleşmesine öncülük eden ülkeler arasında yerini almalıdır.

Siz sayın Milletvekili Adayı'ndan bu konuyu seçim çalışmalarınızda gündeminize almanızı ve seçildiğiniz taktirde konuyu Meclis gündemine taşıyarak Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğünü onaylaması için çaba harcamanızı rica ediyor, başarılar diliyoruz.

MAZLUMDER

(İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ)

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı MakalelerTarih 2000-07-04
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4484494