Kütahya Şubesinin Açılış Konuşması

Değerli Misafirler,

Yeni kurulmuş olan MAZLUMDER Kütahya Şubesinin düzenlediği bu programı onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu fırsattan istifade ile size birazcık MAZLUMDER'den söz etmek istiyorum.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, 28 Ocak 1991 tarihinde Ankara'da kuruldu. Devletten, hükümetlerden, siyasal parti ve gruplardan tamamen bağımsız çalışan bir insan hakları örgütüdür. Şu anda 17 Şubesi ve 5000'i aşkın üyesi bulunmaktadır.

MAZLUMDER, Türkiye içinde ve dışında, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve korunması; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için çalışmaktadır. Bir yandan insan hakları bilincinin geliştirilmesine çalışmakta, bir yandan da insan hakları ihlallerine karşı mücadele vermektedir.

MAZLUMDER, hak ihlallerine tepki vermek ve bu konularda kamuoyu oluşturmakla yetinmemekte, aynı zamanda insan hakları temelinde zalimlere karşı mücadele etmekte ve hukuk dışı, insanlık dışı muamelelere uğrayan mazlum birey ve topluluklara sahip çıkarak, onlarla maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri de organize etmektedir.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği MAZLUMDER, insanın insan olarak yaratılması dolayısıyla doğuştan birtakım haklara sahip olduğuna ve bu hakları hiçbir gücün, hiçbir gerekçeyle kısıtlayamayacağına inanmaktadır. MAZLUMDER, insanın, bu haklarını özgürce kullanabildiği sürece insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürebileceğini düşünmektedir. Dolayısıyla insan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin zulüm olduğunu kabul etmektedir.

MAZLUMDER, her türlü zulmün kaldırılması ve yeryüzünde tüm haksızlıkların son bulması için çalışmayı, insan olarak var olmanın temel nedeni olarak görmektedir. Bu konuda hiçbir ayrıma gitmeksizin, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü haksız muameleye karşı çıkmanın, işkence, hakaret ve tecavüze karşı mücadele vermenin gerekliliğinden hareketle, çifte standartsız bir insan hakları mücadelesi vermenin önemini vurgulamaktadır.

Bu anlayışla MAZLUMDER, tüm çalışmalarında "kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana" olmayı temel ilke edinmiş olup, insan haklarını ihlal edenlerin(zalimlerin) ya da hakları gasbedilenlerin(mazlumların) dini, etnik, kültürel, cinsel ve benzeri kimlik farklılıklarına bakmamaktadır. Çünkü MAZLUMDER inanmaktadır ki "Mazluma kimliği sorulmaz" ve kim tarafından, hangi amaçla ve kime karşı yapılmış olursa olsun "Zulme karşı rıza zulümdür."

Değerli Misafirler,

MAZLUMDER, insan haklarının evrensel olduğuna inanmaktadır. İnsan haklarının kaynağı, insan olmaktır, insan olarak yaratılmış olmaktır. İnsan haklarında bölgesel ya da kültürel farklılık olabileceğini düşünmek, insanlar arasında ayrımcılık yapmaktır.

Evrensel insan hakları anlayışı ve politikaları, her geçen gün uluslararası politikada ağırlığını hissettirmekte ve modern ulus devletlerin ulusal sınırlarını zorlamaktadır. Artık hiçbir devlet, insan hakları sorunlarını bir iç mesele olarak değerlendirme hakkına sahip değildir. Fakat insan hakları, ne yazık ki uluslararası ilişkilerde bir pazarlık malzemesi, bir baskı ve çıkar sağlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle gerçekten adil, çifte standarttan uzak bir insan hakları anlayışının, ahlakının ve örgütlü mücadelesinin geliştirilmesi gerekmektedir.

MAZLUMDER çok zor şartlar ve büyük imkansızlıklar içerisinde 12 yıldan beri insan hakları mücadelesinde sivil toplumu örgütlemeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de insan hakları savunucularıyla işbirliği ve güç birliği yapmayı önemsemektedir. Ayrımsız insan hakları mücadelesi veren, insan haklarının geliştirilip korunmasını amaç edinmiş tüm birey ve örgütlerle birlikte hareket etmeye çalışmaktadır. Bundan yıllarca önce İnsan Hakları Derneği yöneticileri ve Şanar Yurdatapan'la birlikte yine Kütahya'da idik. O zaman İHD Kütahya Şubesi bizleri davet etmişti. Bugün yine hep birlikte buradayız. Bu kez de MAZLUMDER Kütahya Şubesinin davetlisiyiz. Bu da son derece doğal. Çünkü her iki örgüt de bizim örgütümüz. Bunları burada niçin söylüyorum? Sizin huzurunuzda ve tarih önünde bir kez daha ilan etmek ve Kütahya Şubemizin sorumluluk ve yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatmak için... Şu anda burada ne yazık ki başka insan hakları örgütü yok ve MAZLUMDER onları aratmamak ve bir an önce kurulmaları için de çalışmak zorundadır. Çünkü mevcut baskıların, ihlallerin son bulması için insan hakları savunucularının daha geniş örgütlenmeleri ve daha etkin bir mücadeleyi birlikte geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu vesileyle MAZLUMDER Kütahya Şubesini kuran arkadaşlarımıza ve bu gece onları yalnız bırakmayan sevgili misafirlerimize ve siz değerli Kütahyalılara teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı MakalelerTarih 2004-08-28
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701807