TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısı

TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonunun ilk Toplantısı 18 Kasım Perşembe günü Türkiye Barolar Birliği konukevinde yapıldı.

Toplantıya MAZLUMDER’i temsilen, komisyon üyesi olarak görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Aziz Oğuzhan Karaman katıldı. Toplantının diğer katılımcıları ise insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, TİHEK kurul üyeleri, HSK, Danıştay gibi kurumlardan yargı temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcisi, RTÜK üyesi temsilci, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi, üniversitelerden akademisyenler, Baro ve kamu kurumlarından temsilcilerdi.

Toplantıya TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç'ın açılış konuşması ile başlandı. Komisyon üyeleri kendilerini ve temsilcisi oldukları kurum ve kuruluşları kısaca tanıttılar. TİHEK’ten bir uzman, TİHEK’in ayrımcılıkla mücadeleye katkısı üzerine sunum yaptı. Komisyonun kurulmuş amacı, mevzuatı, çalışma usul ve esasları müzakere edildi. Ardından da toplantının ana gündemi olan "Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanlarında Tematik Sorunlara İlişkin Görüş ve Öneriler" konusunda serbest konuşmaya geçildi.

Toplantıda ülkemizde mültecilerin yaşadığı ayrımcılık, dini ve mezhebi ayrımcılık, etnik ayrımcılık, engellilerin yaşadığı ayrımcılık, çalışma hayatında yaşanan ayrımcılık gibi temel ayrımcılık konuları gündeme geldi. Başta okullar olmak üzere kamu kurumları, yargı mensupları ve kolluk birimlerine yönelik insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında eğitimler düzenlenmesi, toplumda şiddet kültürünün oluşmasını veya artmasını önlemeye yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi gibi öneriler konuşuldu.

MAZLUMDER adına komisyona üye olarak katılan Aziz Oğuzhan Karaman toplantıda söz alarak, ayrımcılıkla 30 yıldır mücadele eden bir kuruluşun temsilcisi olduğunu; bazı kesimlerin temsil eksikliğine rağmen ayrımcılıkla mücadele istişare komisyonunda sivil toplum, kamu, üniversiteler ve yargı mensuplarının bir arada konuşuyor olmasını önemli bulduğunu; komisyonun çoğulcu yapısını koruyarak faaliyetlerine devam etmesi halinde büyük bir farklılık oluşturacağını ve ayrımcılıkla mücadeleye katkılar sağlayacağını ifade etti. “Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanınması, ulusal insan hakları kuruluşunun kurulması, Kürtçe yayın yapan resmi bir televizyon kanalının varlığı gibi olumlu gelişmelere rağmen, yükselen yabancı düşmanlığı ve nefret söylemleri, Kürtçe dilinin kullanımı önündeki engeller, 28 Şubat dönemi mağduriyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmamış olması gibi olumsuzluklar, insan hakları alanında hala ciddi eksikliklere işaret etmektedir ve bu alanda hala ciddi bir mücadeleye ihtiyaç vardır” dedi. Bu alandaki mücadelenin, toplumdaki her bireyin kendi düşünce ve eylemlerini sorgulayacağı vicdani bir hassasiyete sahip olunca başarıya ulaşacağına dikkat çekti. Aksi halde, bir alanda ayrımcılığın mağduru olan kişi ve toplulukların, başka bir alanda ayrımcılık uygulayan taraf olabildiğini söyledi.

Komisyonun toplanmak için yönetmelikte belirtilen 6 aylık süreyi beklememesini, farklı başlıklarla daha sık bir araya gelmesini ve sorunları tespitle birlikte çözüm için tavsiye kararları almasını tavsiye etti. Bu kararların kamuoyuyla paylaşılması neticesinde insan hakları bilinci ve ayrımcılıkla mücadele açısından iyi bir iklim doğabileceğini ifade etti.

MAZLUMDER’in ayrımcılık konusundaki raporlama çalışmalarından bahseden Karaman özellikle günümüzde en can yakıcı ayrımcılığa mültecilerin uğradığını söyledi ve Suriyeli ve Somalili mültecilerin uğradığı ayrımcılıkları örnekleriyle anlattı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantı Komisyon başkanının ilk toplantıya ilişkin istişare edilen konuları özetleyen sonuç konuşmasıyla sona erdi

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2021-11-20
Okunma Sayısı : 570
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4484483