Olağanüstü Genel Kurul İlanı

İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ (MAZLUMDER) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz Genel Yönetim Kurulunun 14 Mayıs 2022 tarihli toplantısında almış olduğu karar uyarınca; 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü, saat 10:00’da aşağıda belirtilen gündemle, Derneğimiz Genel Merkezinin bulunduğu Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, Olağanüstü Genel Kurulun ikinci toplantısı 3 Eylül 2022 Cumartesi günü, saat: 10.00'da aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır.

Genel Merkez delegelerinin toplantıya bizzat katılmaları önemle duyurulur. 11.08.2022

Kaya Kartal

MAZLUMDER Genel Başkanı

 

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Divan Heyetinin Seçilmesi ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
  3. Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda Genel Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
  4. Dernek Tüzüğünde Değişiklik Yapılması (T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 13.08.2021 ve E.87385697- 450-86477 sayılı yazısı nedeniyle)
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2022-08-11
Okunma Sayısı : 540
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4604463