MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu’ndan Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne ziyaret

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu adına, 20.04.2018 tarihinde; Komisyon Başkanı Av. Kaya KARTAL Komisyon üyeleri Av. Eyyup AKINCI, Av. Samet BEYCİOĞLU ve Av. M. İbrahim Asım BİLİR tarafından Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ziyaret kapsamında Şahımerdan Sarı, Halis Bayancuk, Mustafa Yağbasa, Eyüp Korkusuz, Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Av. Selçuk Kozağaçlı ile görüşülmüştür.
Yapılan görüşmelerde güncel hukuki meseleler üzerinde durulmuş, ceza infaz kurumlarındaki yaşam koşulları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş ve halihazırdaki yargılamalarda yaşanan hukuksuzluklar konuşulmuştur. Görüşülen mahpuslar, özellikle OHAL sürecinin cezaevine yansımaları konusunda şikayetlerini dile getirmişler; ziyaretlerine gelenlerin yaşadığı sıkıntılardan, kitap sayı ve kapsam sınırlamasından, başta dergiler olmak üzere çeşitli yayınlara getirilen yasaklardan bahsetmişlerdir. 


Dile getirilen şikayetler şöyledir:
-    Cezaevinde kitap kısıtlaması uygulanmakta, kısıtlama kapsamında koğuşlarda 15’ten fazla kitap bulundurulmasına izin verilmemekte, birçok dergi cezaevine sokulamamakta ve yasaklı yayınevi sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
-    Tutuklu mahpusların savunmalarını hazırlarken bilgisayar kullanma hakları idare tarafından gereği gibi karşılanmamakta, savunmalar keyfi olarak bilgisayardan silinmekte, mahpusların çalışmalarını yapmak üzere koğuşlarına istedikleri bilgisayar veya daktilo talepleri reddedilmektedir.
-    Tutuklu mahpusların avukatları ile yapacakları görüşme öncesinde ve sonrasında dosyaları aranmakta, bazı evraklara keyfi olarak izin verilmemektedir.
-    Hasta mahpusların hastane sevkleri geciktirilmekte, düzenli kullanılması gereken ilaçları aksatılmakta, asıl ilaçlar yerine ucuz muadil ilaçlar verilmekte, soğukta tutulması gereken ilaçlar dolaptan çıkarılmakta ve ilaçlar kaybolmaktadır.
-    Tekli koğuşlarda kalan mahpuslara yönelik ağır tecrit uygulaması yapılmakta, faaliyet ve sporlara bile tek başlarına çıkartılmakta, mahpusların birbirleri ile göz teması kurmasına dahi izin verilmemektedir.

İfade etmek gerekir ki:
-    OHAL ile beraber cezaevi idareleri, OHAL ortamını fırsat bilerek ihlal derecesinde kısıtlamalar yapmaktadırlar. Mahpusların haklarını talep etmek için yazdıkları dilekçeler de sonuçsuz kalmaktadır.
-    Mahpusların sosyal hayat ile irtibatını koruyan az sayıdaki bağlardan biri güncel ve sürekli dergilerdir. İdare tarafından dergilerin cezaevine girişinin engellenmesi ve yasaklı yayınevi sayısının keyfi olarak artırılması açık hak ihlalidir.
-    Tutuklu mahpusların savunmaları için tüm imkanların temin edilmesi cezaevi idarelerinin sorumluluğundadır. Bu imkanların engellenmesi ve kısıtlanması savunma hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Cezaevi ZiyaretleriTarih 2018-04-23
Okunma Sayısı : 1942
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701790