Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi Görüşme Notları ve Mahrem Eş Görüşmesi Hakkında Zorunlu Açıklama

 KOCAELİ 1 NO’LU F TİPİ CEZAEVİ GÖRÜŞME NOTLARI ve MAHREM EŞ GÖRÜŞMESİ HAKKINDA ZORUNLU AÇIKLAMA

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu tarafından rutin hale getirilen “cezaevi ziyaretleri” kapsamında, komisyon üyemiz Av. Samet Beycioğlu tarafından, 19.09.2014 tarihinde, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde tutulan 8 mahpusla görüşülmüştür. Züheyir Timur, Mehmet Kaya, Ali Rıza Bayramçavuş, Yusuf Polat, İsmail Şah Balta, Burhan Kuş, Hasan Dağ, ve Sait Burak isimli mahpuslarla yapılan görüşmede genel olarak cezaevi sorunları, mahpusların gündelik yaşamı, güncel meseleler ve güncel hukuki değişiklikler ele alınmıştır.

Özellikle infaz hukukundaki bazı boşluk ve aksaklıkların uygulamada doğal olarak cezaevi idaresine geniş bir inisiyatif alanı oluşturduğu, bu durumun keyfi uygulamalara yol açtığı, temel hakların bir tür pazarlık konusu haline getirildiği yönünde tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan görüşmelerde konuşulan diğer bir husus ise mahpuslara tanınan sınırlı hakların pratikte işlevsizleştirilmesi olup bu bağlamda:

* Mahpusların dilekçe haklarını sağlıklı kullanamadıkları, yazdıkları dilekçelerin akıbeti ve neticesi hakkında net olarak bilgi sahibi olamadıkları,

* Özellikle mahpuslara eş ve çocukları ile yeterli görüşme imkânının sağlanmadığı, çocuklarla iletişim yönünden gerekli olan uzun süreli görüşme hakkının kullanımına yeterli hassasiyetin gösterilmediği, siyasi mahpuslara mahrem eş görüşmesi hakkının tanınmadığı, mahpusların bizzat aileleri ile bile sağlıklı bir diyalog sağlayamadığı,

*Kantinde her aradıkları malzemeyi bulamadıklarını, özellikle misvak ihtiyaçlarını karşılayamadıkları,

* Ortak alana çıkma hakkının ayda toplamda 5 veya 6 defa tanındığı, bu hakların kullanılacağı günlerde cezaevinde arama vb. bir faaliyet var ise bu hakkın kullanımının başka bir gün telafi edilmediği ve kullanılmış sayıldığı yönünde bir uygulamanın bulunduğu,

* Bazı mahpusların özellikle Rehber TV gibi İslami ağırlıklı program yayını yapan kanalları talep etmelerine rağmen istedikleri kanalları izleyemedikleri; cezaevinde satılan radyoların tüm frekanslara açık olmadığı, dinlenilebilir radyo kanallarının kısıtlı olduğu; mahpuslar için gayet önemli olan bu gibi kitle iletişim araçlarından yeterince faydalanamadıkları,

* Denetimli Serbestlik yönünden uygulanan prosedürde sıkıntılar yaşandığı, Mahpuslara tanınan bu hakkın pratikte geciktirildiği, bu hakka yönelik talepte bulunan mahpusların öncelikle Kocaeli F Tipi Cezaevinden Kocaeli T Tipi Cezaevine sevk edildiği, sevk sonrası ise mahpusların Kocaeli T Tipi

Cezaevinde gözlem altında tutulduğu, bu gözlem neticesinde mahpusun uygun görülmesi halinde Denetimli Serbestlik Hakkından yararlandırıldığı,

* Ödül Yönetmeliği uygulamasının cezaevi idaresince keyfi olarak ve ayrımcı bir şekilde uygulandığı,

Hukuki değişiklikler ve gelişmeler hususunda da bilgi talep eden mahpuslar, Yargılamanın Yenilenmesi, Mahrem Eş Görüşmesi, Denetimli Serbestlik vb. hususlarda bilgilendirildi.

MAZLUMDER olarak, özellikle mahrem eş görüşmesi olarak da bilinen, “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklulara, kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme” imkânının Türkiye’deki uygulaması hakkında birkaç noktaya değinmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle ki bu imkân Türkiye’de ilk defa 2013 yılında çıkartılan bir yasa ile ve maalesef insan onuruna aykırı olarak, bir ödül türü şeklinde tanımlandı. Böylece temel bir hak olarak tanınması gereken bu imkân, cezaevi müdürlerinin keyfine bırakıldı. Bu uygulamanın bir an önce temel bir hak olarak tanımlanması ve yaygınlaştırılması zorunludur.

Ayrıca vurgulamak gerekir ki birçok ülkede daha geniş bir şekilde ve hak olarak tanınan bu uygulamanın, sadece evli mahpusların eşleri ile sınırlı kalmaması, Azerbaycan örneğinde olduğu üzere aynı zamanda mahpusların çocukları ile anne-babası için de tanınması ve en az 24 saati kapsaması gerekmektedir. Bu şekildeki uygulamanın cezanın şahsiliği ilkesi açısından da zorunlu olduğu açıktır.

MAZLUMDER olarak diğer aile fertlerini de kapsayan mahrem görüşme imkânının, insan onuruna uygun bir formatta, ödül değil hak olarak tanındığı bir uygulamanın hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızı ifade ederiz.

 

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu Adına

Av. Kaya KARTAL

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Cezaevi ZiyaretleriTarih 2014-09-22
Okunma Sayısı : 2474
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679409