Y-darbe'ye karşı Y-hareketi
Beytar'ın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nin 5 Haziran 2008 tarihli "Yargı darbesi" olarak nitelendirilen kararı hatırlatılarak, "Y-darbe'nin faili olan Mahkeme üyeleri, 'kanun önünde eşitlik ilkesini' pekiştiren anayasa değişikliğini esastan görüşerek iptal etmişlerdir. Başörtüsünü yasaklayabilmek için yurttaşların eşitlik haklarını teyit eden bir düzenlemeyi reddetmek, toplumun bir bölümünün eşit olmadığının ve devletin onlara eşit davranmadığının tescillenmesi anlamını taşımaktadır. Y- darbe'nin faillerine göre devlet, kamu hizmetini sunarken eşitlik ilkesine uymak zorunda olmadığı gibi, kanunsuz olarak yurttaşını yüksek öğrenim hakkından mahrum de bırakabilir" denildi.

y-darbeye karşı y-hareketi başlatıyoruz

Beytar, "Demokratik rejimlerde insan hak ve özgürlüklerin teminatı olarak kurulan, Türkiye'de ise demokratik seçim sonucu oluşan kurumları işlevsizleştirmeye çalışan Anayasa Mahkemesi, son kararlarıyla eşitlik ve adaletin hasmı olduğunu açıkça deklare etmiştir" dedi ve ekledi: "Yargı darbesine (y-darbe) karşı yurttaş hareketi'ni (y-hareketi) başlatıyoruz. Y-hareketi mensupları olarak can çekişen demokrasimizi yeniden hayata kazandırmak için demokratik mücadele vereceğimizi, kendi irademizin üzerinde her hangi bir kurumun ipotek kurmasına izin vermeyeceğimizi, bizim adımıza inisiyatif almaya ve kullanmaya yetkili tek organın TBMM olduğunu, özgürlüğümüzü ve onurumuzu çiğneyen darbecilere duyuruyoruz."

İşte Y-hareketi'nin TBMM'ye çağrısı

-Anayasa mahkemesinin bu kararı bir darbedir; size ve dolayısıyla biz yurttaşlara karşı yapılmış ağır bir hakarettir. İçine sürüklendiğimiz bir rejim krizidir. Böyle durumlarda yurttaşlar adına inisiyatif almaya tek yetkili organ sizsiniz. Bundan dolayı sizlerden:

-Öncelikle anayasayı iptal eden veya ortadan kaldıran bu kararı tanımadığınızı kamuoyuna deklare etmenizi,

-Eşitlik ilkesini yok sayan bu kararın uygulamaması için idareye ve yürütmeye emir vermenizi,

-Yeniden bir anayasal sistem kuracak olan Meclis'in teşekkülü için yurttaşlara müracaat etmenizi,

-Yargı bürokrasisinin, askeri bürokrasinin veya herhangi bir bürokratik organın, demokratik seçimlerle oluşturulan kurum ve organların üzerinde olmadığı bir sosyo-politik düzeni tesis etmenizi talep ediyoruz..

Bu darbeye karşı sessiz kalacak bir parlamentonun hiçbir demokratik meşruluğu kalmayacağını siz temsilcilerimize bir kez daha hatırlamak isteriz.

Engin Kaşdaş-habervaktim.com
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2008-06-11
Okunma Sayısı : 2150
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4346731