Tuzla'da ölenler neyin kurbanı?
Tuzla Tersaneleri'nde kurulduğu günden bu yana ölümlü iş kazaları olmasına rağmen son yıllarda bu ölüm vakalarının ciddi boyutlara ulaşması dikkatleri bu tersanelere çeviriyor. Özellikle 2007 yılından buyana 25 işçinin hayatını kaybetmesi kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı. Bu kazaların sebepleri ve kazalara yönelik alınabilecek önlemlerle ilgili son günlerde bazı çalışmalar da yapılıyor.

Tuzla Tersaneler Bölgesi Gözlem ve Değerlendirme Raporu

Bu çerçevede Tuzla'da yaşanan ölümlü iş kazaları dolayısıyla inceleme yapmak üzere görevlendirilen MAZLUMDER İstanbul Şubesi Hak İhlalleri Komitesi de, yerinde incelemeler yaparak, ayrıca İşçi-İşveren-Mühendis-Doktor-Sendika temsilcileri-Parti yetkilileri ve Tuzla Belediye Başkanı ile görüşerek, 'Tuzla Tersaneler Bölgesi Gözlem ve Değerlendirme Raporu'nu hazırladı.

Tuzla'daki iş kazaları önlenebilir nitelikte

Rapor'da şu önemli hususlara dikkat çekildi: "Asıl önemsenmesi gerekenin üretimden önce insan yaşamının ve sağlığının korunması olduğu düşüncesi ile başladığımız bu çalışmada vardığımız en önemli sonuç, Tuzla'da yaşanan iş kazalarının önlenebilir nitelikte ol¬duğudur. Bunun için de mevzuat, güvenlik önlemleri ve eğitim çalışmalarının öncelikli mesele haline getirilmesi gerekmektedir. Faturayı sadece işçilerin bilinçsizliğine ve üşengeçliğine kesmek veya dış mihrakların provokasyonuna bağlamak mesele¬nin ciddiyetini anlamamakla eşdeğerdir. Kaldı ki böyle olsa bile bu durum işverenin ve devletin sorumlu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz."

Bu önlemler sorunu çözer mi?

MAZLUMDER, "Tuzla Tersaneler Bölgesi Gözlem ve Değerlendirme Raporu" verilerinden de yola çıkarak, ölümlü kazaların engellenmesi noktasında şu önerilerin dikkate alınması çağrısında bulundu:

-Riskli işler asıl işveren tarafından görülmeli, esasa ilişkin işlerin taşerona verilemeye¬ceğine dair mevzuat hükümleri hayata geçirilmeli.

-Taşeronluk sisteminin en kısa zamanda gözden geçirilerek doğru şekilde uygulanma¬sının sağlanması ve gerekli yasal düzenlemelerin kısa zamanda yapılması

-Kazaların önlenmesin için, Dünya standartlarında tersane araç gereci ve iş güven¬liği ekipmanları kullanılmalı

-Elektrikten kaynaklanan kazaların önlenebilmesi için elektrikli ortamların yalıtımı ve güvenliği sağlanmalı

-Ağır maddelerin taşınmasında standartlara uyulmalı ve vinçle taşınması gereken mal¬zemelerin başka kaldırma araçlarıyla kaldırılmasının önüne geçilmeli

-Yüksekten düşme sonucu ölüm ve yaralanmalara engel olan ağ sisteminin tersane¬lerde kullanılmalı

-Devlet, yeni tersane açılmasına müsaade etmek yerine buradaki tersaneleri başka alanlara kaydırmak noktasında çözüm üretmeli ve buraları insan hayatını önceleyen bir yapıya kavuşturmalı

-İşçilerin düzenli ve periyodik eğitim alması ve bu eğitimlerin pratik ağırlıklı olması sağlanmalı

-Olası yangınların yayılmadan önlenebilmesi için tersanelerin tamamında eğitimli iş güvenliği personelinin bulunması.

-İşyerleri ile ilgili standartların ilgili Bakanlık tarafından belirlenmesi ve uygulamala¬rın etkili ve ciddi bir biçimde denetlenmesi.

-Doktor, ambulans ve itfaiye hizmetleri eksiksiz sağlanmalı ve acil durumlar için ha¬zırda bekletilmeli, İşçilerin sağlık kontrolü düzenli ve periyodik olarak yapılmalı.

-Gemi sektöründeki iş hacminin yükselmesinden dolayı mesleki alanda eğitime ihtiyaç duyulmaktadır, bunun içinde meslek liselerinin göz önünde bulundurulması ve bu sektör için insan yetiştirmesi gerekmektedir.

Engin Kaşdaş-habervaktim.com
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2008-06-11
Okunma Sayısı : 2329
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4345683