Ulusal Program, 1982 Anayasasının Post-Modern Versiyonu

Ankara, 20 Mart 2001

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, dün açıklanan Ulusal Program'la ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

UP 1982 ANAYASASI'NIN POST-MODERN VERSİYONU

"Hükümetin aylardır üzerinde "çalıştıktan" sonra dün açıkladığı Ulusal Program, her hangi bir sürpriz içermiyor.

Herkes, AB'nin Katılım Ortaklığı Belgesi'ne karşın, Türkiye'den katılımı pekiştirici bir program beklerken, hükümet; artık Türkiye'de açıklığı su yüzene çıkmış iktidar güçlerinin öteden beri savunageldiği "milli demokrasi", "milli insan hakları" ve "milli laiklik" gibi evrensel insan hak ve özgürlükleri ile çelişen tez ve uygulamaları satır aralarına sıkıştırarak, görev savma kabilinden hazırlanan programı tüm dünyaya açıklamış bulunmaktadır.

Esasında program, artık meşruluğu en yetkin isimlerce de reddedilen 1982 Anayasası'nın post-modern versiyonu niteliğindedir. 1982 Anayasası lütfedip de tanıdığı hak ve özgürlükleri, "ama"larla geri aldığından, Ulusal Program, şekli birtakım değişikliklerin dışında "ama"ları zamana yaymış bulunmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde en büyük engeli oluşturan TCK'nun 312. Maddesini dahi, 'koruduğu değerler zedelenmeden' gözden geçirmekten söz eden program, temel hakları sınırlayan hiçbir düzenleme ya da uygulamaya ilişkin herhangi bir kararlılık veya takvim içermemektedir. Bazı kronik sorunlarımız açısından ise mevcut anayasa ve yasalardan bile daha geri olan bu metin, Katılım Ortaklığı Belgesi'ni karşılamaktan da, Türkiye'de yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktan da son derece uzaktır.

Öte yandan Ulusal Programda öngörülenleri, sorunların kabulü anlamında bir adım olarak nitelendirmek de mümkün. Ancak unutmayalım ki, sorunların kabulü ile sorunların kaynağı farklı şeylerdir. Türkiye'de mesele, sorunların kabulünü aşmış ve artık sorunların kaynağının kurutulmasına dayanmış bulunmaktadır. Darbelerin ve anayasaların post-modern versiyonlarının öne sürülmesi de bu son noktaya gelinmiş olması yüzündendir.

Ulusal Program'ın AB nezdinde günü kurtarmaya ve Katılım Ortaklığı müzakerelerinin başlamasını sağlamaya yetmeyeceği açık; ancak Türkiye'de birilerinin nazarında günü kurtarmayı sağlayabilecek mi bilemiyoruz. MGK'da onaylandıktan sonra açıklanabilen bu programla, sorunların çözümlenmesine ilişkin herhangi bir siyasi iradenin mevcut olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu da, geleceği ilişkin endişelerimizi daha da artırmaktadır. Çünkü, ulusal ve uluslar arası kamuoyu bir süre de bu programla avutulmak istenmektedir. Oysa Türkiye'nin, şu veya bu nedenle avutulmaya değil, hak ve özgürlüklere ihtiyacı bulunmaktadır.

Tüm bunlara rağmen vatandaşlarımızın evlerinde ve sokakta -bölücü ve ayrılıkçı amaçlarla olmamak koşuluyla- Türkçe dışında bir dille konuşmalarını yasaklamamış olması da bu program adına sevindirici(!) bir gelişme(?)..."

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2001-03-20
Okunma Sayısı : 2227
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701792