RP lideri Necmettin Erbakan'ın bir yıl hapis cezasına çarptırılması hk.

Ankara, 11 Mart 2000

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, RP lideri Necmettin Erbakan'ın bir yıl hapis cezasına çarptırılması üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Düşünce özgürlüğü, Türkiye'nin insan hakları sorunlarının başında gelmektedir. Çünkü düşünce özgürlüğü güvence altına alınmadıkça, ülkenin diğer insan hakları sorunları gündeme getirilememekte ve tartışılamamaktadır. Buna rağmen 1999 yılında da çok sayıda aydın, gazeteci, bilim adamı, politikacı, insan hakları aktivisti, sanatçı, sendikacı, yayıncı ve hukukçu, özetle devletin resmi ideolojisinin dışında düşünen ve bu düşüncelerini toplumla paylaşan insanlar, yargılanmaktan ve mahkum edilmekten kurtulamamıştır. Bunların bir bölümü, haklarında verilen 'ceza'ları da çekmişlerdir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer ve Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un da, bu konuda yaptıkları uyarı ve önerilerin hayata aktarılması engellenmiştir. Çünkü birileri, Türkiye'nin "kendine özgü" koşulları bahanesinin arkasına saklanarak iktidarlarını sürdürebileceklerini düşünmektedirler. Son yıllarda bu alanda yapılanlar ise, bir düşünce özgürlüğü sorunu olmaktan çıkmış, ülkenin siyasal hayatını yeniden düzenlemeye yönelik toplum mühendisliği projesinin yeni aşamaları olarak uygulamaya konulmuştur. Nitekim bu yüzden, şiir okuyan R. Tayyip Erdoğan ile konuşan Akın Birdal ve Hasan Celal Güzel gibileri cezaevine gönderilirken; yazmaktan ve konuşmaktan başka işleri olmayan İsmail Beşikçi ve Nurettin Şirin gibileri de zindanlarda çürümeye terkedilmek istenmiştir.

Anayasa ve yasaların, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak yerine kısıtlamak için kullanıldığı, kimi yasa maddelerinin insanları, insan haklarını vuran silahlara dönüştürülmek istendiği bir ülkede eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da 312. maddeden mahkum edilmesini yadırgamamak gerek. Ancak bu kararın da, Türkiye'nin hukuk, yargı ve insan hakları tarihinde çokça tartışılacağı bilinmelidir. Ne var ki hepimiz; gördüğümüz, yaşadığımız haksızlıkları, kötülükleri, elimizle veya dilimizle düzeltmeye çalışmamanın, "öteki" olarak gördüklerimize yıllardır reva görülen haksız uygulamalara sessiz kalmanın bedelini ödüyoruz.

Sadece 1999 yılı içerisinde açıkladıkları düşüncelerinden dolayı yargılanan isimlerin bazılarına bakınız: Şanar Yurdatapan, Mustafa Erdoğan,Yalçın Küçük, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Taşgetiren, Oral Çalışlar, Yaşar Kaplan, Ekrem Kızıltaş, Nadire Mater, Özgür Cebe, Ali Teker, Burhan Kavuncu, Koray Düzgören, Dursun Odabaş, Mehmet Kutlular, Haluk Gerger, Ragıp Zarakolu, Nazlı Ilıcak, İsmail Beşikçi, Nilüfer Akbal, Ahmet Kaya, Mehmet Vahi Yazar Osman Yavuz, Fuat Başarılı, Zekeriya Özen, Nazmi Kar, R. İhsan Eliaçık, Gülsüm Cengiz, Yılmaz Odabaşı, Babür Pınar, Ragıp Duran, Andrew Finkel, Mücahit Gültekin, Varlık Özmenek, Temel Demirer, Mihri Belli, Can Dündar, Fikret Başkaya, İlhan Erdost, Münir Ceylan, Şükrü Karatepe, Hasan Celal Güzel, Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Kanar, Cem Alptekin, Abdülmelik Fırat, Akın Birdal, Necmettin Erbakan, Mukadder Başeğmez, Leyla Zana, Hatip Dicle, Şehmus Ülek, Doğu Perinçek, İ. Şadi Çasancaklı, Adem Seleş, Muhittin Hamdi Yıldırım, Mahmut Özgür, Osman Baydemir, Hasan Mezarcı, Erol Yarar, Ali Bayramoğlu, Ramazan Yenidede, Eren Keskin, Aykut Edibali, Feridun Çelik, Muhsin Yazıcıoğlu, Hasan Hüseyin Ceylan, Haydar Kaya, Murat Bozlak, Bahattin Günel, Osman Özçelik, Zeki Başaran, A. Zeki Okçuoğlu, Aziz Durmaz, Murat Çelik...

Şimdi lütfen kendinize sorunuz : "Ben bu insanların, açıkladıkları düşüncelerinden ötürü yargılanmaları ve cezalandırılmaları karşısında ne yaptım?" Ve unutmayınız; susmaya devam ettikçe, siz de tamamen susturulacaksınız!"

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2000-03-11
Okunma Sayısı : 2547
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4011371