Oya Akgönenç in İHD nin tehdit altında olması hakkındaki beyanın bir gazete tarafından çarpıtılması

Ankara, 19 Ağustos 2000

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, FP Ankara Milletvekili Oya Akgönenç'in BM Koordinatörlüğü'nde Cenevre'de yapılan "İnsan Haklarının Yüceltilmesi ve Korunması Konusunda Alt Komisyon'un 52'inci Toplantısı"nda, "Tehdit Altındaki İnsan Hakları Derneği"nin bünyesinde yaptığı konuşmanın, Türkiye'de bir yayın organı tarafından "İHANET" adı altında manşet yapılması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Hukukun yerine, gücün egemen kılınmaya çalışıldığı dönemlerde kolaylıkla yapıştırılabilen "ihanet" yaftası, siyaseten katil için yeterli bir argüman olmuştur. Burada önemli olan, yapılan/söylenen şeyden ziyade, yaftayı yapıştırabilmek; bilinen tabirle "tetiği çekmek"tir.

Birçokları için bu dönemler artık "geri"de kaldı ve onun yerini insan hak ve özgürlüklerinin evrensel bir kavram-değer oluşuna dönük "iyi niyetler" aldı. Buna bağlı olarak, tüm dünyada sivil inisiyatifler güçlendi ve devletlerin yapıp ettikleri, bunlar aracılığıyla daha fazla sorgulanmaya, uluslararası platformlara taşınmaya başladı. Bu dönüşümden devletler de paylarına düşeni almak durumunda kaldılar; ortak oluşumlar (BM, AB vs) ve ortak sözleşmeler, bildirgeler (İHEB, AİHS) aracılığıyla, insan hak ve özgürlüklerini birbirleri için tabu olmaktan çıkarmaya koyuldular. Gerek uluslararası topluluk ve gerekse sivil inisiyatifler eliyle dünyanın dört bir tarafında düzenlenen toplantılar, bu tabuların yıkılmasında önemli roller oynamaktadır.

FP Ankara Milletvekili Doç. Dr. Oya Akgönenç'in BM Koordinatörlüğü'nde Cenevre'de katılmış olduğu toplantı da bunlardan bir tanesidir. Akgönenç, bu toplantıda "Türkiye'deki İnsan Hakları İhlalleri" konulu ve içeriğine insan hak ve özgürlüklerinin evrensel bir değer olduğuna inanan herkesin imza atabileceği bir metin sunmuştur. Sunduğu metinde Akgönenç, "Türkiye'de vuku bulan insan hakları ihlalleri hakkında bazı düşünce ve kanaatlerini" belirtmiştir. Burada da özellikle, Doğu ve Güneydoğu'daki köylerin boşaltılması, düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlananlar ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a verilen hapis cezası üzerinde durmuştur. Oya Akgönenç, sunduğu metnin bir yerinde de "Kökenleri ne olursa olsun, Türk, Çerkez, Kürt, Arap, Gürcü veya Arnavut tüm Türk aydınları düşünce ve ifade konusunda aynı kısıtlamalar ve insan hakları ihlalleri ile karşılaşmaktadırlar. Zaten insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğüne uygulanan hukuki kısıtlamalar bugün Türkiye'deki iki önemli ana sorundur" ifadelerine yer vermiştir.

Ertesi günü bu konuşma, Türkiye'de bir yayın organı tarafından "İHANET" kelimesiyle manşetten duyurulmuştur. İç sayfalara ise "Jurnalci milletvekili" başlığı düşülmüştür. Milletvekili Akgönenç'in resminin altına ise, başlayacak operasyonu kolaylaştırmak için olsa gerek, "ABD vatandaşı olduğu da ortaya çıktı" ifadesi eklenmiştir. Ve sonuçta, gazetenin "jurnali" tuttu ve Oya Akgönenç, eleştirdiği uygulamanın içine sürüklendi. Ankara DGM Başsavcılığı Akgönenç hakkında anında soruşturma başlattı.

Kuşkusuz bu durum, devlet ideolojisiyle bütünleşmiş resmi yayıncılığın sorumsuz örneklerinden sadece bir tanesini oluşturmaktadır. Temelinde ise, "farklı olanın düşman algılandığı" ilkel düşünce yer almaktadır. Bahse konu yayın organı, birazcık ilkeli olmayı başarabilseydi, birkaç gün önce manşetiyle hedef tahtasına koyduğu Oya Akgönenç'in cevap mahiyetindeki dünkü açıklamalarına, bir satırla da olsa bugün sayfalarında yer verirdi. Acaba Akgönenç'in açıklamalarının hiç mi haber değer yok? Sözkonusu gazetenin, okur köşesinin editörü, bu duruma bir anlam verebilecek mi?

Tüm bunlara rağmen, gazete yöneticileri belki, ne yaptıklarının ve nasıl bir çelişki içine düştüklerinin farkında olmayabilirler. Dileriz, Alev Er'in bugünkü Yeni Binyıl Gaztesi'ndeki "İHANET, öyle mi..." başlıklı yazısına bakarlar. Çünkü Er, yüzlerine "ayna" tutuyor.

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2000-08-09
Okunma Sayısı : 2069
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4492945