Irak a Sevkiyat ve 2.tezkere tartışmaları

Ankara, 10 Mart 2003

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Irak'a yönelik sevkiyat ve ikinci tezkere tartışmaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Toplum olarak akli melekelerimizden, ahlaki değerlerimizden ve insani kaygılarımızdan soyutlanma baskısıyla karşı karşıyayız. Bunun için de tüm değer yargıları alt-üst edilmekte ve insanlık suçlarına ortak olmak istemeyenler susturulmak istenmektedir. Özel olarak Türkiye'nin, genel olarak ise tüm dünyanın nasıl toptan andıçlanmak istendiğini bizzat denetçilerin ortaya çıkarması bile, gözü dönmüş savaş lobisini durdurmaya yetmemektedir.

Savaş tezkeresini onaylamayan TBMM ve toplumun genel eğilimi paralelinde beliren meclis iradesi bir kez daha zorlanmak isteNmekte, bunun için de parti disiplini veya lider otoritesinin sarsılmaması öne çıkarılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki bazıları için lider otoritesi, milletin iradesinden daha fazla önem taşımaktadır. Oysa, grup kararı almayarak milletvekillerinin özgür iradelerini ortaya koymalarına imkan sağlayan genel başkan ve parti yönetimi, savaş lobilerinin dışında tüm ulusal ve uluslar arası kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.

Türkiye'nin Irak savaşına bulaşması şöyle dursun, bu savaşı durdurmak için çalışması gereğini düşünenlerin ahmaklıkla suçlandığı bir psikolojik savaş ortamında, bir taraftan TBMM kararına rağmen savaşa yönelik sevkiyat sürdürülmekte, diğer yandan Türkiye'de demokrasi, parlamento ve hükümet gibi kavram ve kurumların, aslında pek de önemsenmemesi gerektiği gözlerimize sokulurcasına topluma dikte ettirilmek istenmektedir.

Tezkerenin oylanması öncesinde ABD basınında Türkiye ile ilgili yapılan yayınlardan rencide olmayanların, son günlerde ulusal basında yer alan işgal haber ve yorumlarından da rahatsız olmayacakları açıktır. Ama kimsenin bizlerden onurumuzu ve insani duygu ve kaygılarımızı bir kenara bırakmamızı istemeye de hakkı yoktur.

Bugün ülkenin egemenlik haklarının ve anayasanın ihlaline göz yumarak hemen yarın işlenecek birtakım insanlık suçlarına ortak olanlar, belki Yüce Divan'da yargılanmaktan kurtulabilirler; ama tarih ve toplum önünde yargılanmaktan ve cezalandırılmaktan kurtulamazlar.

İnsan hakları savunucuları olarak, kendisini yok sayan gelişmeler ve iradesi üzerinde oluşturulmak istenen iç ve dış baskılar karşısında TBMM'nin kendi iradesine ve haklarına sahip çıkma duyarlılığını göstermesini ve toplumun haklarını ve onurunu korumasını bekliyoruz. Çünkü bizler, temsilcilerimizin ellerine bu kirli savaşın kanının bulaşmasını istemiyoruz.

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2003-03-10
Okunma Sayısı : 2060
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679403