İnsan Hakları Kongresi I. Sonuç Bildirgesi
Ankara, 02 Temmuz 2001 
 
MAZLUMDER'DEN İNSAN HAKLARI KONGRESİ
 
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği MAZLUMDER, I. İnsan Hakları Kongresi'ni yaptı. 30 Haziran 2001 Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştirilen I. İnsan Hakları Kongresi'ne, MAZLUMDER'in Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı komisyon ve komite üyeleri katıldı.
 
MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu'nun açış konuşmasıyla başlayan Kongre, üç oturum halinde yapıldı. İnsan haklarının kaynağı ve mahiyeti ile farklı hak kategorilerinin insan hakları teorisindeki yerinin tartışıldığı kongrede, özgürlüğün bir hak olarak taşıdığı anlam da çeşitli boyutlarıyla ele alındı.
 
İnsan haklarının nasıl savunulması ve bu kapsamda nasıl bir dil kullanılması gerektiğini konusuna ayrılan oturumda ise, özellikle ahlak ve ilke sorunu üzerinde duruldu. Bu konuda sunulan tebliğlerde, ayrımsız bir hak mücadelesi verebilmenin gerektirdiği perspektif tartışıldı. İnsan haklarının uluslararası boyutu ile uluslararası belge ve mekanizmalar da Kongrede ele alınan diğer bir konuydu. Türkiye'deki insan hakları sorunlarının masaya yatırıldığı Kongrenin son bölümünde ise, düşünce özgürlüğünden işkenceye, Kürt Sorunundan Din Özgürlüğü Sorununa ve gayrımüslimlerin karşı karşıya bulundukları sorunlara kadar çeşitli alanlardaki durum ve ihlallerle, bu ihlallere kaynaklık eden yapı ve işleyiş ele alındı. 
 
Bursa Şubesinin ev sahipliğinde yapılan MAZLUMDER I. İnsan Hakları Kongresi'nin bitiminde bir sonuç bildirgesi yayınlandı.
 
Kongre için Bursa'da bir araya gelen MAZLUMDER yöneticileri, kongrenin ardından da yıllık teşkilat toplantılarını yaptılar. Bu bölümde ise bir yıllık faaliyet raporları tartışıldı ve yaşanan sorunlar, eleştiriler, beklentiler ve öneriler dile getirildi. 
 
MAZLUMDER I. İnsan Hakları Kongresi Sonuç Bildirgesinin tam metni aşağıdadır. 
 
 
 
BASIN BÜROSU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAZLUMDER
İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
I. İNSAN HAKLARI KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
Bursa, 30 Haziran 2001
 
30 Haziran 2001 tarihinde toplanan MAZLUMDER I. İnsan Hakları Kongresi;
 
1.   İnsanın, sadece insan olmak bakımından sahip olduğu hak ve özgürlüklerini kullanabildiği ölçüde insanca bir yaşam sürdürebileceğini vurgulayarak; Türkiye'de insan hakları ihlalleri üreten yapısal sorunların devam ettiğini, başta yaşama hakkını ortadan kaldıran faili meçhul cinayetlerle yargısız infazların ve kaybedilenlerin yakıcı bir sorun olarak gündemdeki yerini koruduğunu, işkencenin önlenmesi, düşünce özgürlüğünün ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması konusunda samimi bir iradenin hala mevcut olmadığını; ekonomik krizlere yol açan politikaların tüm toplumu kuşatan bir ihlal kaynağı olarak varlığını sürdürdüğünü, özellikle en yoğun ihlallerin yaşandığı alanlardan Kürt sorunu konusunda belirgin bir iyileşmenin ve iyileştirme niyetinin görülmediğini, Din Özgürlüğü alanındaki ihlallerin ise artarak devam ettiğini tespit eder.
2.   Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin, sadece mevzuattan değil, uygulamadan ve uygulayıcıların zihniyetinden de kaynaklandığını vurgulayarak, insan haklarına duyarlı bir zihniyeti geliştirecek ve insan haklarını güvence altına alan bir anayasayı oluşturacak bir sivil iradenin tesis edilebilmesinin önemine dikkat çeker.
3.   Her toplum kesiminin, kendisine yönelik ihlallerden yakınırken, diğer kesimlerin şikayetlerini yeterince duymamasının ve her kesimden gelen şikayetlerin, aynı ortak kaynaktan çıktığını görmemekte ısrar etmesinin, insan hakları ihlallerinin, Türkiye'de bir yönetim pratiğine dönüşmesinde önemli bir pay sahibi olduğuna inanır.
4.   İnsan haklarının evrensel bir değer olarak yaygınlaşmasının ve insan haklarına duyarlı bir uluslararası kamuoyunun oluşmasının önündeki en önemli engellerden birisi olarak, insan haklarının uluslararası politikada ekonomik ve siyasi çıkar aracı olarak kullanılmasını kınar.
5.   MAZLUMDER'in bugüne kadar sürdürdüğü kapsayıcı, kuşatıcı ve tutarlı insan hakları perspektifiyle, ayrımsız insan hakları mücadelesinin önemini bir kez daha hatırlatarak; insan hakları mücadelesinin stratejik bir araç olarak değil, ahlaki ve ilkesel bir zorunluluk olarak yürütülmesinin vazgeçilmezliğini vurgular.
6.   İnsan Hakları Kongresi'nin bundan sonra her yıl düzenlenmesinin, insan haklarının gereği gibi anlaşılabilmesi ve insan hakları mücadelesinde ortak bir dilin geliştirilmesi bakımından taşıdığı öneme işaret eder.
 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2001-07-02
Okunma Sayısı : 2000
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4011057