Habur sınır kapısında bekletilen cenazeler için Başbakana açık mektup.

T.C BAŞBAKANLIK MAKAMINA

 Konu:  Şırnak ili Habur Sınır Kapısında bekletilen 13 cenazenin Türkiye’ye alınmayarak sınırda bekletilmesi meselesi.

Sayın Prf. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU;
T.C Başbakanı;

Derneğimize yapılan başvuruda, bir kısım vatandaşımızın cenazesinin 26 Temmuz 2015 gününden beri Şırnak ili Habur sınır kapısında bekletildiği, talep edilmesine ragmen   ailelerine teslim edilmediği, cenazelerin aileler tarafından kiralanmış soğuk hava tertibatı bulunan bir kamyonda bulundurulduğu bildirilmiş ve cenazelerinin kendilerine teslim edilmesinin sağlanması için yardım istenmiştir.

Sayın Başbakan;

İnsan, Allah tarafından kendisine verilmiş şeref ve onura uygun yaşam sürmek üzere yeryüzüne gönderilmiştir.(İsra ;70 )İnsanın  bu değerine uygun yaşamını sürdürmesinin sağlanması insan yaşamı ile ilgili bütün otorite, kurum ve kuruluşların ortak amaç ve görevi olduğu gibi, İnsanın yaşamını her ne şekilde olursa olsun kaybetmesi halinde de ; cenazesine bu değere uygun davranılması ,hangi sebeple ve şekilde ölmüş veya öldürülmüş olurlarsa olsunlar tüm ulusal ve uluslararası yasalardan bağımsız olarak insanlığın kadim, ortak ve evrensel değerlerinin gereğidir.
 Kendisine iman etmeyenlerin bile cenazeleri  geçerken ayağa kalkarak saygı gösteren bir peygambere inanan ve düşmanının cenazesine bile saygısızlık yapılmasını hoş görmeyen bir geleneği yaşatan medeniyetin mensubu olarak; ailelerine teslim edilmeyen ve bu nedenle de defin işlemleri gerçekleştirilemeyen cenazelerin bir an önce yurda alınarak ailelerine teslim edilmesini talep ediyoruz.

 Tüm dini ve kadim inançların ortak değerleri arasında yer alan ölüye saygının ilk ve en temel ilkesi olan cenazenin bir ritüel içinde defin edilmesi hakkının sahiplerine tanınması;  İslam dininin ölüye/cenazeye ilişkin uygulamalarında da gördüğümüz “cenazelerin ivedilikle ve bekletilmeden defnedilmesinin hem cenazenin hem de cenaze sahiplerinin hakkı ve hayrına olduğu” hususundaki bilgi ve inançlarımızın da tavsiyesi, gereği ve emridir. Sınırda 5 gündür bekletilen bu cenazelerin derhal sınır geçişlerine izin verilmesi hem cenazelerin hem de ailelerinin huzur ve itminanı açısından da çok önem arz etmektedir.

Sayın Başbakan;

Ayrıca belirtmeliyim ki; Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında olan BM Cenevre sözleşmelerinin 15,16 ve 17 maddeleri, savaşta bile “ öldürülen düşman unsurların cesetlerine sahip çıkılmasını; kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin titizlikle saptanmasını ve karşı tarafa bildirilmesini cenazelerin insan onuruna yakışır, öldürülenlerin dini inancına uygun ve savaş bitince çıkarılıp ailelerine teslim edilmesini sağlayarak gömülmesini” şart koşuyor.

Özetle mensup oldukları inancın gerekli gördüğü törenlerin yapılması sureti ile definlerinin sağlanmasını, cenazelere yapılan bu saygısız tutuma son verilmesini, siyasi araç olarak kullanılmamalarını, cenazelerin ülkeye alınmayarak ailelerine teslim edilmemesinin esasen artık yaşam ile ilgileri kesilmiş cenazeleri değil, sahibi olan aileleri ve yakınlarını cezalandırmak anlamına geleceğini belirtmek isterim.

Hiçbir siyasi konjonktürün, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının çatışma ve savaş şartlarının,  cenazelerin ailelerine teslim edilmeyerek defnedilmelerinin geciktirilmesine gerekçe gösterilemeyeceği ortak kabulümüz olduğunu bilmek istiyoruz.

Bu vesileyle sınırda bekletilen bu cenazelerin bu kadar süredir gayri sıhhi şartlarda,  ailelerinin, insan hakları örgütleri ve aktivistlerin ısrarlı talep ve çağrılarına rağmen sınırdan içeriye alınmaması toplumsal bağlar ve değerler açısından da telafisi zor sonuçlar doğurabileceği kaygılarımı iletmek istiyorum.

Ayrıca bu cenazelerin içeri alınmamasında bu kadar süredir bekletilmesinde ve cenazelerin içeri alınmamasından kaynaklanan kimi sorunlara sebep olan görevliler hakkında idari ve adli soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

 Saygılarımla.

                                                                                   

                                                                                               MAZLUMDER Genel Başkanı    

                                                                                                       Ahmet Faruk ÜNSAL            

                                                                                                                                                     Dağıtım:                                                                             

İçişleri Bakanlığı                                                                     
Adalet Bakanlığı
Şırnak Valiliği
TBMMM insan hakları komisyonu                                                                                                                                                                                                                                     

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-07-31
Okunma Sayısı : 3109
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4484537