Gazze Soykırımı ve Uluslararası Adalet Divanı Tedbir Kararlarına Dair GYK Sonuç Bildirisi

MAZLUMDER 16. Dönem olağan GYK Toplantısı, 27.01.2024 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 28 Şubat'ın yıldönümünde hala hak arayışında olan mağdurlarla ilgili meseleler ve diğer konular istişare edilmiştir. GYK, toplantı sonunda aşağıdaki sonuç bildirisini yayınlamıştır.

GAZZE SOYKIRIMI VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI TEDBİR KARARLARINA DAİR GYK SONUÇ BİLDİRİSİ

Birleşmiş Milletlerin asli adalet organı olarak kurulmuş olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD/ICJ), Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından işgalci İsrail’e karşı açılan davada önemli tedbir kararlarına imza atmıştır.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin (“Soykırım Sözleşmesi”) ihlali gerekçesiyle, 29 Aralık 2023 tarihinde açılan davada talep edilen geçici tedbirlerden büyük kısmı mahkemece kabul edilmiştir. Böylece mahkeme 26 Ocak 2024 tarihinde verdiği ara karar niteliğindeki tedbir kararları ile soykırım suçu açısından kuvvetli işaretlerin bulunduğunu kabul etmiştir.

Bağlayıcı niteliği de bulunan tedbir kararlarını sıralayacak olursak:

 • Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca Gazze'deki Filistinlilere karşı işbu Sözleşme’nin 2. maddesindeki fiillerin (bir toplumsal grubun üyelerinin öldürülmesi, grubun üyelerine ciddi bedensel ve zihinsel zarar verilmesi, grubun tamamının veya bir kısmının yok olmasına imkân verecek şekilde hayat şartlarının kötüleştirilmesi, grup içinde doğumların engellenmesi) işlenmesini önlemek,
 • Askeri birliklerinin ve kendisine bağlı askeri grupların bir önceki maddede yer alan fiilleri gerçekleştirmesini engellemek,
 • Filistinlilere yönelik doğrudan ve aleni soykırım kışkırtıcılığı ve çağrısı yapanları engellemek ve cezalandırmak,
 • Gazze’ye Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı olumsuz yaşam koşullarının giderilmesi için acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak,
 • Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grup üyelerine karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali niteliğinde olduğu iddia edilen fiillere ilişkin delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için tüm gerekli tedbirleri derhal ve etkili bir şekilde almak,
 • Buna ek olarak da hükmedilen tedbirlerin uygulamaya geçirildiğine dair bir raporu 1 ay içerisinde Divan’a sunmak.

Çeşitli eleştiriler yapılabilecek olmasına ve Güney Afrika’nın talep ettiği tedbir kararlarının bir kısmına yer verilmemesine ya da yumuşatılarak yer verilmesine rağmen kararın önemli olduğunu ifade etmek gerekir. İşgalci rejimin yürüttüğü sürecin soykırım suçu açısından ciddi emareler taşıdığının UAD tarafından da kabulü anlamına gelen kararların işgalci İsrail’in anlatılarını çökermesi açısından önemlidir. Bu çerçevede Güney Afrika Cumhuriyeti’ne, yetkililerine ve hukukçularına, bu soykırımın ifşası ve engellenmesi için dünyanın farklı coğrafyalarından eylemleriyle, yürüyüşleriyle, rapor ve tespitleriyle sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.

Gelinen aşamada soykırım suçu işlediği bize göre aşikâr, UAD’ye göre kuvvetli emarelerle ortada olan işgalci İsrail apartheid rejimine karşı başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerin somut tedbirler uygulaması hukuki bir zorunluluk halini almıştır. Liderler tarafından dile getirilen söylemler somut adımlarla ciddiyete büründürülmelidir. Aksi durum soykırım suçlarına çeşitli şekillerde destek hatta iştirak anlamına gelecektir. Suça bu şekilde ortak olanlar da gün gelecek yargılanmaktan kurtulamayacaklardır.

Bu çerçevede:

 • Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bölge ülkelerini soykırımı ve savaş suçlarını durdurmak için derhal iş birliği içinde, söylem değil eylem düzeyinde ve sonuç odaklı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. İşgalci rejimle siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkiler derhal kesilmelidir.
 • Acil insani yardım koridorlarının açılması ve ablukanın sona erdirilmesi için başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bölge ülkelerini harekete geçmeye çağırıyoruz. Refah sınır kapısının işgalci İsrail rejiminin ve bölgede teşkilatlanmış kaçakçıların insafına (!) değil, insanlığını ve değerlerini kaybetmemiş bağımsız yapıların denetimine geçmelidir. Mısır devleti bu konuda gereğini yapmalıdır.
 • Refah sınır kapısı dışındaki doğrudan yardım koridoru ve imkanları zorlanmalıdır. UAD kararı bu konuda uluslararası hukuk açısından da ciddi imkanlar barındırmaktadır.
 • Türkiye genelinde birçok ilde çok sayıda kişi ve kurumun da desteğiyle işgalci rejim ve unsurları hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Soruşturma izni verilebilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilen dilekçelerin gereğinin yapılmasını ve acilen soruşturma izni verilmesini bekliyoruz. Böylece BM nezdinde yargılanan işgalci rejimin yetkilileri evrensel yargı yetkisi kapsamında Türkiye’de de yargılanacak ve bu bölge ülkelerine de yayılırsa burunlarını bile dışarıya çıkaramayacak hale geleceklerdir.
 • Düşme kararı henüz kesinleşmemiş olan Mavi Marmara Davası kararının Yargıtay tarafından bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesini ve yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesini arzu ediyoruz.
 • Soykırım suçu işlediği açık olan işgalci rejim ordusuna asker yazılmak üzere Filistin topraklarına giden çifte vatandaşlar ilgili devlet birimlerince tespit edilerek haklarında işlem yapılmalıdır. Bu kişilerin bizzat suç eylemlerine karıştığının tespiti önemli olmayıp TCK kapsamında suça iştirak hükümleri çerçevesinde bu kişilerin yargılanması gerekmektedir.
 • Sivilleri katlederek insanlık suçu işleyen işgalci İsrail rejimiyle iş birliği yapan, destek veren devlet, şirket ya da sivil yapılanmaları bu suçlara daha fazla ortak olmamaları ve İsrail’i durdurmaları konusunda daha önce uyarmıştık. Gelinen aşamada İsrail’e yönelik sevkiyat durdurulmalı, Türkiye limanları ve gümrükleri işgalci rejime kapatılmalıdır. Aksi hal suça ortak olma, suçu destekleme anlamına gelecek olup er ya da geç yargılama konusu yapılabilecektir.

          MAZLUMDER

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2024-02-01
Okunma Sayısı : 382
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679399