Furkan Vakfı’nın Ve Cumartesi Anneleri’nin Gösterilerine Yapılan Müdahale Hak İhlalidir

İsrail’in Gazze’ye ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılara tepki göstermek amacıyla Furkan Gönüllüleri tarafından, 8 Nisan 2023 tarihinde pek çok ilde basın açıklaması düzenlenmiştir. Ankara’da yapılan açıklamaya kolluk güçleri müdahale etmiş, çoğunluğu kadın olan eylemcilerin kaba şiddete maruz bırakıldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Aynı gün Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri’ne de kolluk tarafından müdahalede bulunulmuş, aralarında İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin’in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar aynı gün serbest bırakılmıştır.

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yaptığı açıklamaların engellenmesi Anayasa Mahkemesi tarafından “hak ihlali” olarak hükme bağlanmış olduğu halde, bu karar bile kolluk güçlerini engellemeye yetmemiştir. OHAL sonrasında sıkça karşılaşıldığı gibi bir haftada iki farklı gösteri yürüyüşüne orantısız müdahalede bulunulmuş ve engelleme yapılmıştır. Kaba şiddet kullanımı yanında bu tür eylemleri engellemek için cadde ve sokakların kapatılması, metro istasyonlarına giriş çıkışın durdurulması ve kişilerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması artık iyice sıradanlaşmıştır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Anayasa tarafından koruma altına alınmış olup düşünce ve ifade hürriyetinin en önemli araçlarındandır. Anayasanın 34. maddesi uyarınca, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” Gelinen aşamada bu hak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Kolluk güçlerinin öncelikli görevi hakkın kullanılmasını zorlaştırmak veya engellemek değil, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak bu hakkın kullanılmasını sağlamaktır. Polis Devleti görüntüsünün ortadan kalkması için Devlet kurumlarının OHAL psikolojisinden derhal çıkması ve hukuk devletine dönüşün sağlanması gerekmektedir.

MAZLUMDER olarak, İçişleri Bakanlığı’nı ve kolluk güçlerini,

- OHAL dönemi uygulamalarından vazgeçmeye,

- Meşru hak arama taleplerini duyurmak ve görüşlerini ifade etmek isteyen insanlara engel değil yardımcı olmaya,

- Hakkın kullanılmasına engel olmak için kaba şiddet uygulayan personel hakkında kolluk denetim mekanizmasını da harekete geçirerek etkin soruşturma yapmaya,

Davet ederiz.

 

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2023-04-12
Okunma Sayısı : 502
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679398