Emir-Komuta Zinciri İçerisinde İşleyen Bir Yargı İsteniyor

Ankara, 05 Eylül 2000

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Şehmus ÜLEK, yeni adli yılın başlaması nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

EMİR-KOMUTA ZİNCİRİ İÇERİSİNDE İŞLEYEN BİR YARGI İSTENİYOR

"Yeni "adli yıl", askeri bürokrasinin tepesindeki Genelkurmay Başkanı'nın yargıya açık bir şekilde müdahale anlamına gelen ve Türkiye'de gerçek bir yargı bağımsızlığının bulunmayışının yanında hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden de söz edilemeyeceğini bir kez daha gösteren açıklamalarının gölgesinde başlıyor.

KHK ile ilgili olarak Yasama ve Yürütme erklerine karşı birtakım dayatmaları içeren açıklamanın yargı ile ilgili kısmında, iki mahkemenin farklı kararlarından yola çıkılarak hakimler töhmet altında bırakılmıştır. Genelkurmay Başkanı'nın "İtiraz" ve "Temyiz" müesseselerine yer veren yargılama sistemlerinde bu tür farklı kararların doğal olduğundan habersiz olduğu düşünülemeyeceğine göre, açıklamayla yargıçları hizaya getirmenin amaçlanmış olduğu yönünde bir düşünceyi akla getirmektedir.

Yasaları hiçe sayarak yargıya yapılan bu müdahaleye karşı Hukuk Devletinin işleyişi içerisinde gerekli girişimlerde bulunulmadığı taktirde, açıklama konusu dava başta olmak üzere bir çok dava ile ilgili verilecek yargı kararları şimdiden tartışmalı hale gelecektir. Daha da önemlisi adalete olan güven zedeleneceğinden çeteleşme eğilimleri başta olmak üzere sistemdeki çürümüşlük derinleşecek ve toplum, hukukun değil, gücün egemen olduğu bir işleyişe doğru sürüklenecektir.

Emir-komuta zinciri içerisinde işleyen bir yargı sistemi, birtakım çalışma gruplarının hazırladığı yasaları çıkarma tehdidi altında görev yapan bir meclis, askeri müdahale tehditleri ile istifa ettirilen hükümetler...... Bu uygulamaların yaşandığı ülkelerin adı "demokratik hukuk devleti" değil ancak "askeri diktatörlük" olur.

Bu müdahalelere karşı siyasetçilerden, aydınlardan, sivil toplum kuruluşlarından, özellikle barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarından ciddi bir tepkinin gelmemiş olması bu tür hukuk dışı müdahalelere meşruiyet sağlamakta, dolayısıyla bu çevreleri de suça ortak yapmaktadır.

Adalet Bakanı'nın savunma psikolojisi içerisinde, gecikmeli olarak verdiği tepki yeterli değildir. Soruşturma sürecini başlatacak adımları atması gerekirdi. Kaldı ki kendisi de bu yıl içerisinde Hizbullah operasyonları sonrası basına yaptığı "Hizbullahçı Hakimlerle ilgili" açıklamasıyla aynı yanlışı yapmıştır.

MAZLUMDER, yeni adli yılın başlangıcı vesilesiyle ülkede hukukun üstünlüğünün ve gerçek anlamda yargı ve yargıç bağımsızlığının tesisi için başta TBMM ve barolar olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını, meslek kuruluşlarını, aydınları, insan haklarına duyarlı tüm kişi ve kuruluşları, askeri rejimleri çağrıştıran ve yaşamı çekilmez hale getiren hukuk dışı uygulamalara karşı birlikte mücadele etmeye çağırmaktadır."

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2000-09-05
Okunma Sayısı : 2231
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4493048