Çarşı Ve Mahalle Bekçilerinin İşe Alım Kriterleri Muğlak Olmaktan Çıkarılmalıdır

17 Mart 2023 tarih ve 32135 sayılı Resmi Gazete’de Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik “çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edileceklerde aranan şartları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili usul ve esasları” düzenlemektedir.

Önceki yönetmelikte; “terör örgütlerinin legal veya illegal uzantıları” şeklinde bir kriter bulunmaktaydı. “Legal veya illegal” ibaresi hukuken çelişik bir durum oluşturmaktayken “terör örgütünün uzantıları” ifadesinden neyin kastedildiği belirsizdi. Yeni yönetmelikte ise “Legal veya illegal” ibaresi kaldırılarak kriterler şu şekle dönüştürülmüştür: “ı) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Öteden beri “terör”, mevcut iktidarların karşıtlarını damgalamak için kullandığı bir kavram olagelmiştir. Kavramın kendisi zaten muğlak ve merkezi otoritenin istismarına açıkken “terör örgütlerinin uzantıları” gibi hukuki olmayan kavramlar, kamu hizmetine alımlarda objektifliğin kaybolmasına ve görevin gerektirdiği nitelik koşullarından uzaklaşmaya neden olabilmektedir.

Anayasanın 70. Maddesi gereği “Kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği nitelikler harici ayrım yapılamaz.” İçişleri Bakanlığının yönetmelikler yoluyla oluşturduğu özel şartlar da hukuki belirlilik ilkesine uygun olmak zorundadır. Hukuki belirlilik ilkesi gereği kişiler, kamu hizmetine girmede hangi koşulların istendiğini önceden bilme hakkına sahiptirler.

Ne var ki yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamında ayrımcılığa sebebiyet verecek muğlaklıklar içermektedir. Yönetmelikte yer alan “siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak” ifadesi de muğlaklığı artırmakta ve merkezi otoriteye, muhalif görüşe sahip bekçi adaylarına ayrımcılık yapma imkânı sunmaktadır.

MAZLUMDER olarak;

1- Kamu iş alımlarında keyfiliğe yol açabilecek ve mağduriyet yaşanmasına sebep olabilecek muğlak kavramların hukuki güvenirliği/belirliliği azalttığını ve değişen iktidar anlayışlarına göre herkesin muhaliflerini bu yollarla mağdur edebileceğini hatırlatır.

2- Kanun koyucuları veya idareyi, kamu hizmetlerine alım koşullarının belirlenmesinde Hukuki olmayan kavramlar kullanmaktan vazgeçmeye davet ederiz.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2023-03-27
Okunma Sayısı : 517
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679405