Başlayan Savaş ve onaylanan Tezkere hk.

Ankara, 21 Mart 2003

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, başlayan savaş ve onaylanan tezkere ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır :

20 MART : UTANÇ GÜNÜ

"ABD, Irak'a yapmak istediği saldırıyı meşrulaştırmak için büyük çaba göstermesine rağmen başarılı olamayınca, dünyanın ağır bedeller ödeyerek elde ettiği tüm değerleri, kuralları ve uluslar arası hukuku yok sayarak ve sadece para ve silah gücüne dayanarak Irak'a saldırmıştır. ABD'nin Irak'ın özgürlüğü bahanesiyle başlattığı bu savaşın gerçek amacının, Ortadoğu'nun yer altı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirmek ve İsrail'in güvenliği için bölge ülkelerinin sınırlarını yeniden belirlemek olduğu ve bunun Irak'la bitmeyeceği dünya kamuoyu tarafından iyi bilinmektedir.

20 Mart, nüfusunun % 42'sini çocukların oluşturduğu bir ülkenin bombalanmasını durdurmak için yeterli duyarlılığı ve kararlılığı göstermeyen dünya için ve bu saldırıyı kolaylaştırmaya karar veren Türkiye için bir 'UTANÇ GÜNÜ'dür.

Dün onayına sunulan tezkerenin TBMM'de kabul edilmesi, Türkiye'yi de yeterli tarih bilincine ve basirete sahip olmayan ülkeler arasına katmıştır. Türkiye, bu utançtan kurtulamaz. Oysa halkın büyük çoğunluğu, temsilcilerinin ülkemizin parsellenerek işgal edilmesine, bu tezkereyi de kabul etmeyerek karşı çıkmasını bekliyordu. Ne yazık ki temsilcilerimizin vicdanları, Amerika'nın uygulayacağı baskılara ve yıllardır baskısından kurtulamadığımız iç ve dış korkulara yenik düş(ürül)müştür. Ne yazık ki bu kararla milletvekilleri, milletin ve ülkenin alnına onursuzluk lekesini sürülmesine arcılık etmişlerdir.

Öyle anlaşılıyor ki halk, bu savaşın haksızlığını, anlamsızlığını ve bu savaşa doğrudan ya da dolaylı bulaşmamak gerektiğini temsilcilerine anlatamadı. Ama çok kısa sürede bu savaşın kendisi, bu savaşın ne kadar lanetli bir savaş olduğunu, Türkiye'nin seçilmişlerine de atanmışlarına da çok iyi anlatacaktır.

Tüm dünyada, kadim sömürgeci devletlerden birkaçı, eski Doğu Bloku ülkeleri, Latin ve Uzakdoğu'daki ada devletleriyle Afrika'nın eski sömürge devletleri ABD'ye destek vermektedir. Dolayısıyla Türkiye kadim sömürgecilerle onların kolonileri arasına katılmış bulunmaktadır.

Küresel 28 Şubat'a evet diyenler, yüz binlerce masum insanın kanında boğulmaktan kurtulamayacaklarını unutmamalıdırlar. Ama bizler, bu utanca ortak olmayacağız ve başkalarının da ortak olmamasına çalışacağız. Bu savaşı durduracağız ve bundan böyle 20 Mart'ları da "Utanç Günü" olarak anacağız."

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2003-03-21
Okunma Sayısı : 2017
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4604614