AK Parti Kapatma Davasının Yeniden Görülmesi Ne kadar Gerekli ise,28 Şubat Yargılamalarının Yenilenmesi de, O Kadar Gereklidir!

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL,  "Başbakan'ın Ak Parti kapatma davasının Anayasa Mahkemesi'nde yeniden görülmesi talebinin bir tezahürü de 28 Şubat Dönemi siyasi yargı kararlarının iptali ve yeniden yargı yolunun açılmasıdır" dedi.

 

AK Parti Kapatma Davasının Yeniden Görülmesi Ne Kadar Gerekliyse 28 Şubat Yargılamalarının Yenilenmesi de O Kadar Gereklidir!

 

Bilindiği gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması ve AK Partili 71 siyasetçinin siyasetten yasaklanması için bir dava açmıştır. Söz konusu davada kapatma kararının çıkması için 11 üyeli mahkemenin 7 üyesinin kapatma yönünde oyu gerekir iken kapatma yönünde kullanılan oy 6'da kalmış, Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılamamış ama 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı' olduğu mahkemece tescillendiği için hazine yardımından mahrum bırakılarak müeyyideye tabi tutulmuştur.

Başsavcı Abdurrahman YALÇINKAYA'nın AK Parti'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna ve kapatılması gerekliliğine dair öne sürdüğü delillerin ciddi bir kısmının Genelkurmay tarafından kara propaganda maksadıyla üretilen yasadışı delillerden olduğu, kamuoyunda Ergenekon Davası adı ile bilinen ve 5 Ağustos 2013'te ilk derece mahkemesinde yargılaması sona eren davada hükme bağlanmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311 ve diğer maddelerinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumu uyarınca, yargılama sonucunda olağan kanun yollarının tüketilip hükmün kesinleşmesine rağmen belirli şartlar sağlandığı takdirde yargılamanın tekrar yapılması mümkün olabilmektedir. Yargılama esnasında kullanılan delil ve belgelerin başka bir mahkeme tarafından 'sistemli kara propaganda için üretilen belgeler' olarak tespit edilmesi de bu hallerin en önemlilerindendir. Anayasa Mahkemesi de daha önce kapatılan HEP, ÖZDEP ve TBKP gibi partiler için yargılamanın yenilenmesi başvurularını 'yeterli delil olmadığı' gerekçesiyle reddederek bu yolun kendi yargılamaları için de cari olduğunu zımnen kabul etmiştir. Bu duruma binaen Başbakan ERDOĞAN 17 Ağustos'ta Türkmenistan dönüşü, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması davasında alınan karara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gideceklerini açıklamıştır.

MAZLUMDER olarak bu simgesel kararın tekrar yargıya taşınmasını anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Fakat, 28 Şubat sürecinde, İnternet Andıcı’ndan daha koyu bir kara propaganda furyasının yürütülmüş olmasına ve ortaya çıkan mağduriyetlerin çok daha büyük ve daha devamlı olmasına rağmen Hükümet’in 28 Şubat sürecinde verilen yargı kararlarının iptal edilmesine ve 28 Şubat yargılamalarının yenilenmesine yönelik en ufak bir imada dahi bulunmamasındaki tutumunu anlamlandıramıyoruz.

28 Şubat sürecinde bugün yasadışı yahut sahte olduğu aşikar olan deliller ve adil yargılanma hakkının tamamen ihlal edildiği yargılamalarla çok ciddi hak ihlalleri meydana gelmiştir. Geri kalan hak ihlallerinin yanı sıra başta Salih MİRZABEYOĞLU olmak üzere dönemin pek çok mağduru halen cezaevinde bulunmaktadır.

MAZLUMDER olarak "28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!" kampanyamızın talebi olarak ve evrensel bir hak olan “adil yargılanma hakkı”nın bir gereği olarak 28 Şubat Dönemi siyasi yargı kararlarının iptali ve yeniden yargı yolunun açılması gerektiğini bir kez daha bu vesileyle duyurmak isteriz.

 

Ahmet Faruk ÜNSAL

MAZLUMDER Genel Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2013-08-22
Okunma Sayısı : 2083
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4345745