Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılan kapatma davası

Ankara, 24 Ekim 2002

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılan kapatma davası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Türkiye'de çok sayıda tek partili bir parlamenter sistemin egemen kılınmak istendiği bilinmektedir. Bu yüzdendir ki tüm siyasi partiler, özgün görüşlerini ve politikalarını programlarına alamamaktadırlar. Bir siyasi parti kurabilmek için önce tüzüğe Anayasanın "Başlanıç İlkeleri" olarak özetlenmiş resmi ideolojik çerçevenin benimsendiğinin kaydedilmesi şarttır. Nitekim Kürt sorunundan söz eden ya da Diyanet'i kaldıracağını tüzük ve programlarına koymuş olan partiler, herhangi bir faaliyete başlamalarına dahi izin verilmeden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı davalar ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarla kapatılmışlardır. Bu nedenle Türkiye hakkında kullanılan "siyasi partiler mezarlığı" tanımlaması, artık uluslararası üne kavuşmuş bulunmaktadır.

Halkın yönetime katılma hakkını tam kullanabilmesini, seçim ve siyasi partiler mevzuatı ile konulan pekçok engel zaten kısıtlamaktadır. Yıllardır Türkiye'de bir temsil krizi yaşanmaktadır ve bu krizi giderecek düzenlemeler yapılmadan 3 Kasım baskın seçimlerine gidilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Murat Bozlak ve Akın Birdal gibi siyasi parti liderleri başta olmak üzere çok sayıda adayın adaylıklarının iptalinde sadece hukuk değil, yasalar da çiğnenmiştir. Bu seçim süreciyle birlikte, yaşamı boyunca politik düşüncelerinden ötürü yargılanmış, ceza almış, cezasını çekmiş ve kısıtlanmış haklarını yine yargı kararlarıyla almış kişilerin seçilme hakları, kanunlara da aykırı bir biçimde yokedilmiştir.

Sadece hukuka değil, yasalara da aykırı bu tür engelleme ve müdahaleler yüzünden 3 Kasım seçimlerinin meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir. Ne yazık ki bunda en önemli rolü de hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gereken yargının kimi görevlileri oynamıştır.

Dün Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılan kapatma davası da, hukuki dayanaktan yoksundur. Tartışmalı yasal dayanakları olsa bile, en azından zamanlaması açısından seçimlere, dolayısıyla halkın iradesine doğrudan bir müdahaledir. Bu nedenle de evrensel hukuk ilkeleri ve insan hakları standartları açısından kabul edilmesi mümkün değildir. Bu dava, siyasetin, siyasetdışı kimi aktörler tarafından düzenlenmesi heves ve uygulamalarının hala ne kadar etkin bir biçimde sürdüğünün sadece yeni bir kanıtıdır."

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2002-10-24
Okunma Sayısı : 1990
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4679426